Sådan fungerer det

1. Gældsramte

En del af de flere hundrede tusinde danskere, der er kommet i en økonomisk uoverskuelig situation, har både vilje og evne til at komme på fode igen, men som traditionelle banker og realkreditinstitutioner ikke kan eller vil hjælpe.

 

2. Kreditor behandling

Vurdering
Et privat rådgivningsfirma finder og udvælger låntagere, der selv ønsker rådgivning og som vurderes at have evner og vilje til at overholde gældsaftaler.
Firmaet skal være godkendt af Finanstilsynet.

Oprydning
Alt gæld samles i nyt lån og der gennemføres en akkordordning med tidligere kreditorer med udgangspunkt i overblik og realistiske budgetter. Der tages pant i eventuel fast ejendom og aftales kaution, når det er muligt.

Rådgivning
Låntagerne modtager løbende i låneperioden økonomisk rådgivning og en stor del bliver også underlagt administration af rådgivningsfirmaet. Registrering i ex. RKI slettes.

 

3. Låneansøgning

Recapital A/S modtager låneansøgning med udførlig beskrivelse af behov, økonomi, budget samt ikke mindst en beskrivelse af årsagerne til gældsstiftelsen. Recapital A/S sagsbehandler ansøgningen, som enten kan blive acceptere, afvist eller sendt retur med oplysning om et eller flere forhold der skal afklares.

Ved accept af ansøgningen sikres låntager med en gruppelivsforsikring.

4. Udlån

Recapital A/S udsteder - hvis den modtagne låneansøgning bliver accepteret - lånet.

Vi hjælper ikke »Luksusfælde-typer«, men folk der er havnet i et økonomisk morads med uoverskuelige økonomiske følger. Det er altid familier eller enkeltpersoner som præsterer en stabil indkomst, men som på grund af deres situation har brug for rådgivning, oprydning og hjælp til styring af økonomien.